Przemysł produkcji peletów

Wykorzystanie surowców odnawialnych do redukowania emisji CO2 jest niezbędne do prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej i ochrony środowiska – dotyczy to także zrównoważonego gospodarowania. Jako rozsądna alternatywa wobec konwencjonalnych nośników energii, takich jak olej opałowy i gaz coraz szersze zastosowanie mają tutaj pelety z pozostałości z drewna tartacznego. Firma STELA opracowała w tym zakresie optymalną technologię suszenia. Opieramy się przy tym na tworzeniu regionalnej wartości dodanej oraz wykorzystaniu w procesie suszenia ciepła odlotowego pochodzącego z kogeneracji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu nasze urządzenia suszarnicze mają swój duży udział w ochronie środowiska i zasobów naturalnych. Może właśnie z tego powodu nasze suszarnie do peletów stanowią ważny filar sukcesu naszego przedsiębiorstwa w ostatnich latach.


 • bandtrockner-saegespaene-stela-bturecudry1-6200-45-074
  Kraj: Szwecja
  Typ: BTU RecuDry 1/6200-45
  Rocznik: 2018
  Produkt: Trociny
  Wydajność suszenia: 10,0 t/h od 52% - 10% MC
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-13.5-073
  Kraj: Japonia
  Typ: BT 1/6200-13,5
  Rocznik: 2018
  Produkt: Trociny, zmielony na mokro Materiał
  Wydajność suszenia: 4,0 t/h od 50% - 10% MC
 • bandtrockner-sagespaene-stela-btl1-3000-12-072
  Kraj: Słowacja
  Typ: BTL 1/3000-12
  Rocznik: 2017
  Produkt: Trociny
  Wydajność suszenia:
  2,0 kg/h od 50% - 12% MC
 • bandtrockner-rinde-stela-bt1-6200-40.5-071
  Kraj: Finlandia
  Typ: BT 1/6200-40,5
  Rocznik: 2017
  Produkt: Kora
  Wydajność suszenia:
  36,0 t/h od 60% - 50% MC
 • bandtrockner-sagespaene-stela-bt1-6200-15-070
  Kraj: Rosja
  Typ: BT 1/6200-15
  Rocznik: 2017
  Produkt: Trociny
  Wydajność suszenia:
  4,5 t/h od 55% - 10% MC
 • bandtrockner-nassgemahlenehackschnitzel-stela-bt1-6200-15-068
  Kraj: Wielkiej Brytanii
  Typ: BT 1/6200-15
  Rocznik: 2017
  Produkt: mokre zmielone zrębki
  Wydajność suszenia:
  5,1 t/h od 48% - 10% MC
 • bandtrockner-sagespaene-stela-btl1-3000-29-065
  Kraj: Polska
  Typ: BTL 1/3000-29
  Rocznik: 2017
  Produkt: Trociny
  Wydajność suszenia:
  6,0 t/h od 50% - 10% MC
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-15-062
  Kraj: Rosja
  Typ: BT 1/6200-15
  Rocznik: 2017
  Produkt: Trociny
  Wydajność suszenia:
  4,5 t/h od 55% - 10% MC
 • bandtrockner-saegespaene-biomasse-mix-stela-bt1-6200-19.5-057
  Kraj: Kanada
  Type: BT 1/6200-19,5
  Rocznik: 2017
  Produkt: trociny i biomasy
  Wydajność suszenia: 5,56 t/h od 50% - 10% MC
 • bandtrockner-sagespaene-stela-2btu1-6200-60-045
  Kraj: Estonia
  Typ: 2x BTU 1/6200-60-7/5
  Rocznik: 2017
  Produkt: Trociny
  Wydajność suszenia:
  18,3 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-27-053
  Kraj: Austria
  Typ: BT 1/6200-27
  Produkt: wióry
  Wydajność suszenia:
  5,0 t/h od 54% - 10% MC
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-22,5-052
  Kraj: Szwecja
  Typ: BT 1/6200-22,5
  Rocznik: 2017
  Produkt: wióry
  Wydajność suszenia:
  7,5 t/h od 47% - 11% MC
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bturecudry1-6200-25,5-020
  Kraj: Belgia
  Typ: BTL 1/3000-10
  Rocznik: 2016
  Produkt: wióry
  Wydajność suszenia:
  2,0 t/h od 40% - 3% MC
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-28,5-017
  Kraj: Szwecja
  Typ: BT 1/6200-28,5
  Rocznik: 2016
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  8,5 t/h od 55% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-2bt1-6200-49,5-014
  Kraj: Estonia
  Typ: 2x BT 1/6200-49.5
  Rocznik: 2016
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  każdy 14,1 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-57-018
  Kraj: Łotwa
  Typ: BT 1/6200-57
  Rocznik: 2016
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  18,0 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-btlu1-3000-22-31-049
  Kraj: Polska
  Typ: BTLU 1/3000-22-3/1
  Rocznik: 2016
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  3,0 t/h od 50% - 2%
 • bandtrockner-saegespaene-holzspaene-mix-stela-bt1-6200-16,5-012
  Kraj: Kanada
  Typ: BT 1/6200-16,5
  Rocznik: 2015
  Produkt: Trociny-strużyny Mix
  Wydajność suszenia:
  11,2 t/h od 37,3% - 8%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-28,5-002
  Kraj: Rosja
  Typ: BT 1/6200-28,5
  Rocznik: 2015
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  9,5 t/h od 55% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-24-006
  Kraj: Polska
  Typ: BT 1/6200-24
  Rocznik: 2015
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  8,0 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-42-007
  Kraj: Kanada
  Typ: 2x BT 1/6200-42
  Rocznik: 2015
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  każdy 13,0 t/h od 50% - 6%
 • bandtrockner-saegespaene-holzspaene-mix-stela-bt1-6200-34,5-010
  Kraj: Kanada
  Typ: BT 1/6200-34,5
  Rocznik: 2015
  Produkt: Trociny-strużyny Mix
  Wydajność suszenia:
  15,1 t/h od 45% - 8%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-31,5-009
  Kraj: Republika Czeska
  Typ: BT 1/6200-31,5
  Rocznik: 2015
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  9,0 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-12-026
  Kraj: Rosja
  Typ: BT 1/6200-12
  Rocznik: 2014
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  3,5 t/h od 55% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-2bt1-6200-49,5-027
  Kraj: Łotwa
  Typ: 2x BT 1/6200-49,5
  Baujahr 2014
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  każdy 14,1 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-mikrochips-stela-bt1-2700-11-028
  Kraj: Białoruś
  Typ: BT 1/2700-11
  Rocznik: 2014
  Produkt: mikroczip
  Wydajność suszenia:
  1,18 t/h od 55% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-33-001
  Kraj: Niemcy
  Typ: BT 1/6200-33
  Rocznik: 2014
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  10,5 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-25,5-044
  Kraj: Belgia
  Typ: BT 1/6200-25,5
  Rocznik: 2013
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  10,0 t/h od 50% - 9%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-2bt1-6200-30-034
  Kraj: Łotwa
  Typ: 2x BT 1/6200-30
  Rocznik: 2012
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  każdy 8,5 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-12-038
  Kraj: Niemcy
  Typ: 1/6200-12
  Rocznik: 2012
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  3,5 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-4800-040
  Kraj: Niemcy
  Typ: BT 1/6200-48
  Baujahr. 2010
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  17,5 t/h od 50% - 10%
 • bandtrockner-saegespaene-stela-bt1-6200-52,5-041
  Kraj: Nowa Zelandia
  Typ: BT 1/6200-52,5
  Rocznik: 2009
  Produkt: trociny
  Wydajność suszenia:
  12,0 t/h od 60% - 10%


Serie produkcyjne STELA


Suszarka taśmowa typ BT
Suszarka taśmowa typ BT

Suszarki taśmowe STELA są wykorzystywane w przemyśle do suszenia:

More...

Suszarka taśmowa typu BTU RecuDry® z odzyskiwaniem ciepła
Suszarka taśmowa typu BTU RecuDry® z odzyskiwaniem ciepła

System RecuDry® dzieli tradycyjną technologię na dwa sektory suszenia:

More...

Suszarka taśmowa typu BT z powietrzem obiegowym
Suszarka taśmowa typu BT z powietrzem obiegowym

Jeśli produkty po wysuszeniu muszą osiągnąć niską wilgotność końcową, w przypadku tradycyjnych suszarek pojawia się najczęściej problem niskiego nasycenia powietrza pod koniec etapu suszenia. Poza tym w powietrzu wylotowym znajduje się duża ilość ciepła do rekuperacji, które oddawane jest otoczeniu.

More...
Bernhard Stummer

Bernhard Stummer

suszarek taśmowych

T +49 8724 899-27

V-Card

This website uses cookies to improve functionality and performance. If you continue browsing the site, you are giving implied consent to the use of cookies on this website. See our Cookie Policy for details. Close