stela history

Historia przedsiębiorstwa

Trzecie pokolenie (2014-czasy obecne)

2022

W czerwcu Stela obchodziła 100-lecie istnienia. Ta impreza byla uroczyście świętowana przez około 900 zaproszonych gości, z zespołem «LaBrassBanda».

2022

Po raz pierwszy Stela otrzymała największą nagrodę w dotychczasowej historii firmy – Bawarską Nagrodę Małego i Średniego Biznesu.

2022

W styczniu odbyła się ceremonia otwarcia naszych hal składowania 7+8, które zwiększyły powierznię magazynową.

2021

Brazylijska elektrownia do produkcji energii wykorzystuje w procesie zrębki. Te z kolei muszą być najpierw wysuszone przy użyciu suszarni taśmowej z wbudowaną stacją do przetwarzania gorącej wody. Podstawę stanowi model serii BT 1/8400-58, który jak dotąd był największą zrealizowaną suszarnią taśmową o szerokości 8,4 m. Suszy się tam 100 t mokrego materiału na godzinę.

2018

Po raz kolejny, podobnie jak w 2017 roku firma stela Laxhuber GmbH otrzymuje wyróżnienie jako najlepszy przedsiębiorca regionu Dolna Bawaria. Zwrócono szczególną uwagę na wysyłki firmy podejmowane w zakresie kształcenia młodych ludzi.

2017

Nowość w dziedzinie technologii niskotemperaturowej suszarki taśmowej. Dzięki opatentowanemu systemowi RecuDry konwencjonalna metoda suszenia staje się jeszcze bardziej wydajna. Pozwala to na zaoszczędzenie energii w zakresie od 35–55% zarówno w przypadku nowych jak i istniejących już urządzeń.

2016

Firma w Massing pęka w szwach. Po 16 miesiącach budowy nastąpiła przeprowadzka do nowego budynku produkcyjno-administracyjnego w Morolding/Massing, zlokalizowanego tuż przy drodze B388.Na powierzchni 67 000 m² jest dostatecznie dużo miejsca dla 140 pracowników, w tym 26 praktykantów.

2014

Przekazanie firmy trzeciej generacji. Wyjątkowo dumny z osiągnięć Stefan Laxhuber przekazuje zakład swojemu synowi Thomasowi Laxhuberowi.

Drugie pokolenie (1972-2014)

2013

Rok 2013 należy do okresów wyjątkowo aktywnych. Do Czech zostaje sprzedanych 200 suszarni rolniczych. Spoglądamy wstecz na pełne zaufania, długoletnie partnerstwo handlowe z przedsiębiorstwem Pawlica Grain Storage Technology. W tym samym roku firma stela wraz ze swoim partnerskim zakładem ze Stambułu w Izmirze/Turcji realizuje według własnych informacji „jeden z największych projektów związanych z osuszaniem osadów ściekowych na świecie”. We włoskim Coniolo I-PAN buduje się nowy zakład produkcji płyt OSB – firma stela Laxhuber dostarcza suszarnię. W zakładzie, w dziale suszenia rolniczego wykorzystane zostaje pierwsze urządzenie ze zgłoszoną w urzędzie patentowym technologią Biturbo.

2009

Rok 2013 należy do okresów wyjątkowo aktywnych. Do Czech zostaje sprzedanych 200 suszarni rolniczych. Spoglądamy wstecz na pełne zaufania, długoletnie partnerstwo handlowe z przedsiębiorstwem Pawlica Grain Storage Technology. W tym samym roku firma stela wraz ze swoim partnerskim zakładem ze Stambułu w Izmirze/Turcji realizuje według własnych informacji „jeden z największych projektów związanych z osuszaniem osadów ściekowych na świecie”. We włoskim Coniolo I-PAN buduje się nowy zakład produkcji płyt OSB – firma stela Laxhuber dostarcza suszarnię. W zakładzie, w dziale suszenia rolniczego wykorzystane zostaje pierwsze urządzenie ze zgłoszoną w urzędzie patentowym technologią Biturbo.

2008

Realizowana jest dostawa 1000. egzemplarza suszarni posuwowo-obrotowej. Od ponad 40 lat ten typ suszarni jest wciąż w użyciu. System ten sprawdził się w obecnych czasach głównie ze względu na wykorzystanie ciepła odlotowego z mniejszych instalacji biogazowych o mocy powyżej 300 kW.

2002

Od tego momentu wszystko nabiera tempa. Trzecie pokolenie rodziny Laxhuber rozpoczyna budowę pierwszej suszarni niskotemperaturowej do trocin. Tym samym rozpoczyna się historia sukcesu owocująca zdobyciem pozycji lidera w budowie suszarni i produkcji pelletu. W 2004 roku powstała pierwsza na świecie suszarnia do kukurydzy opalanej zrębkami. W 2005 firma stela opracowała pierwsze suszarnie wykorzystujące ciepło odlotowe z instalacji biogazowych. W procesie tym stosuje się suszenie taśmowe, które przy wykorzystaniu ciepła odlotowego z instalacji biogazowych mogą suszyć powstające substraty fermentacyjne.

1997

Firma obchodzi w tym roku 75-lecie istnienia.Na całym świecie używanych jest wówczas ponad 2000 suszarni. Otwarcie się na Wschód oznacza nowe rynki zbytu w przyszłości. Grupa Laxhuber GmbH jest obecnie europejskim liderem w produkcji suszarni taśmowych do żywności i przemysłu.

1986

Realizowana jest rozbudowa hali produkcyjnej. Robot spawalniczy dopełnia w produkcji wysokich standardów technicznych. Średnio 120 suszarni opuszcza każdego roku zakład. Produkty marki STELA są wysyłane we wszystkie regiony świata.W 1989 r. można wprowadzić się do nowego budynku biurowego. Stanowiska pracy wyposażone są w najnowocześniejsze systemy EPD połączone ze sobą w sieć.

1982

Powstanie niezależnej firmy zajmującej się produkcją rozdzielni, które jak dotąd pozyskiwane były od firmy zewnętrznej. Dzięki temu coraz bardziej złożone przepisy i wymogi dotyczące techniki sterowania instalacjami można teraz realizować dzięki jednej firmie posiadającej pełną wiedzę w tym zakresie.

1975

Dzięki pierwszej suszarni taśmowej do suszenia żywności udaje się pozyskać nowy rynek niezwiązany z rolnictwem.Z Francji dostarczane są łuszczarki do kukurydzy specjalnie opracowane do tego celu.

Pierwsze pokolenie (1922-1972)

1972

Z okazji 50. rocznicy istnienia zakładu jego założyciel Stefan Laxhuber przekazuje go swojemu synowi.Następuje dostawa 500. egzemplarza łuszczarki Claas do kukurydzy. W dziedzinie techniki suszenia w kolejnych latach wprowadzonych zostaje szereg zmian i udoskonaleń. Instalacje stają się coraz większe i wydajniejsze.

1967

Realizowana jest budowa pierwszej suszarni do zboża i kukurydzy. Mowa tu o wciąż jeszcze obecnie produkowanej suszarni płaskiej z systemem posuwowo-obrotowym pod marką STELA. Od tego momentu rozpoczyna się powolna, lecz ciągła zmiana – od typowego dystrybutora produktów firm obcych do producenta wyrobów własnych.Rok po skonstruowaniu pierwszej suszarni zgłoszono do biura patentowego „urządzenie do suszenia zbóż i podobnych owoców ziarnkowych”.Jeszcze rok później projektant reklam z Landshut, pan Gedeck, zaprojektował pierwsze prospekty i logo firmowe „stela”.

1962

Następuje dalszy rozwój zakładu. Firma obchodzi już 40-lecie istnienia.Jednocześnie może poszczycić się dostawą 250 łuszczarek do kukurydzy. Z okazji tego jubileuszu do Massing przyjechał pociąg towarowy cały załadowany 30 łuszczarkami Claas do kukurydzy.

1947

Na dalszym etapie rozwoju poświęcono się handlowi maszynami rolniczymi. Stefan Laxhuber zaliczał się do pionierów nowej techniki pozyskiwania zbiorów.W 1947 roku wybudowano halę, w której znalazły miejsce maszyny rolnicze. Powoli i stopniowo rozpoczęła się odbudowa po zakończeniu wojny, a tym samym również przerwana przez nią mechanizacja rolnictwa.

1922

W 1922 roku Stefan Laxhuber założył w centrum Massing mały warsztat garażowy. W warsztacie tym wykonywano wszystko, co wiązało się z rzemiosłem ślusarskim. Od łatania garnków do gotowania, naprawy pomp wodnych po produkcję pułapek na myszy. Ponieważ w okolicznych gospodarstwach rolnych zaopatrzenie w wodę i prąd było bardzo niedostateczne, a najnowocześniejszymi dostępnymi urządzeniami były proste ręczne pompy do studni, Stefan Laxhuber wpadł szybko na pomysł, by konstruować turbiny wiatrowe.