stela idzie do USA!

Kamień milowy w ponad 100-letniej historii sukcesu firmy Stela został osiągnięty:
stela drying technology corp. została utworzona!

Aby móc jak najlepiej obsługiwać rynek amerykański za pomocą systemów suszenia stela, nasze kierownictwo podjęło kolejny krok i założyło firmę w Atlancie w USA.
Więcej informacji wkrótce...