Equipe commerciale

Tobias Latein

Tobias Latein

Directeur commercial

T: +49 8724 899-94

E-Mail: tobias.latein[at]stela.de

Manfred Lagleder

Manfred Lagleder

Commercial - Séchoir agricole

T: +49 8724 899-28

E-Mail: manfred.lagleder[at]stela.de

Hans-Thomas Peisl

Hans-Thomas Peisl

Commercial - Séchoir agricole

T: +49 151 62863950

E-Mail: hans-thomas.peisl[at]stela.de

Christoph Höfler

Christoph Höfler

Commercial - Séchoir agricole

T: +49 8724 899-29

E-Mail: christoph.hoefler[at]stela.de

Julian Kehl

Julian Kehl

Commercial - Séchoir alimentaire

T: +49 8724 899-202

E-Mail: julian.kehl[at]stela.de

Wedig Graf Grote

Wedig Graf Grote

Commercial - Amérique du Nord

T: +1 404 323 4146

E-Mail: wedig.grote[at]stela.de

Eduard Habik

Eduard Habik

Commercial - Séchoir à bande

T: +49 8724 899-817

E-Mail: eduard.habik[at]stela.de

Yves-Marc Schade

Yves-Marc Schade

Commercial - Séchoir à bande

T: +49 8724 899-72

E-Mail: schade[at]stela.de

Andreas Wimmer

Andreas Wimmer

Commercial - Séchoir à bande

T: +49 8724 899-516

E-Mail: andreas.wimmer[at]stela.de

Bernhard Stummer

Bernhard Stummer

Commercial - Séchoir à bande

T: +49 8724 899-27

E-Mail: bernhard.stummer[at]stela.de

Christian André Seibold

Christian André Seibold

Commercial - Séchoir alimentaire

T: +49 8724 899-783

E-Mail: christian.seibold[at]stela.de